Pieniądze w kościele

  • Autor: John Temple
  • Dostępność: 73
  • 16.00 zł


108 str.


Pieniądze odgrywają istotną rolę w życiu chrześcijanina, a jeszcze większą w życiu Kościoła. Niestety, wiele zgroma­dzeń obchodzi się ze swoimi przychodami i rozchodami w sposób nieodpowiedzialny, nieracjonalny, a nawet niele­galny. Pamiętając o przyglądającym się świecie i coraz bar­dziej rygorystycznych wymaganiach prawnych, przywódcy i członkowie kościoła powinni dołożyć wszelkich starań, żeby na gruncie finansów postępować nienagannie.

John Temple jest nie tylko biznesmenem z wieloletnim doświadczeniem na czele różnych firm, które samo w sobie nie upoważnia jeszcze przecież do pisania na temat finan­sów kościoła – autor jest również chrześcijaninem pragną­cym, żeby nakazy, zasady i przykłady Biblii miały wpływ na każdą dziedzinę życia. Temple twierdzi, że funkcjonowanie kościołów nie jest tu wyjątkiem. Po dokładnym stosowaniu Słowa Bożego w swoich praktykach biznesowych (zob. jego książkę Be Successful, Be Spiritual wydaną przez Day One Pu­blications), John skierował uwagę na kwestie finansowe lo­kalnej wspólnoty chrześcijańskiej, do których stosuje te same kryteria biblijne. Jego długotrwałe zaangażowanie w zakła­danie kościołów i przywództwo także upoważniają go do zajmowania się tym tematem. Dzieląc się przenikliwymi spostrzeżeniami i praktycznym zastosowaniem, autor poru­sza cały zakres tematów, takich jak szafarstwo, budżetowa­nie, zarobki i wiele mniej znaczących kwestii.

Jestem w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż zaliczam Johna i jego żonę Yvonne do grona wieloletnich przyjaciół. Dzięki temu mogę stwierdzić, że w domu, działalności biznesowej i w ramach powierzonej im odpowiedzialności kościelnej, obchodzą się z finansami w sposób uczciwy i rozsądny, kie­rują się chrześcijańską motywacją i ściśle przestrzegają tego, czego uczy Bóg. Każdy przywódca i odpowiedzialny członek kościoła powinien przeczytać Pieniądze w kościele.

Brian H. Edwards Surbition 2008

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Tagi: Pieniądze, kościół, dyscyplina