Pod rządami miłości

  • Autor: Jonathan Leeman
  • Dostępność: 157
  • 25.00 zł


Oprawa miękka, 225 str.


Miłość jest jednym z najpopularniejszych tematów i najczęściej przywoływanych ideałów na świecie. Jest także jedną z najbardziej niewłaściwie rozumianych rzeczy. Książka Pod rządami miłości to odważna i orzeźwiająca krytyka obrazu rozwodnionej, egoistycznej i przyzwalającej na wszystko (tj. nieświętej) miłości, który panuje we współczesnej kulturze – a także w wielu kościołach. Ta książka przywraca również obraz miłości skupionej na Bogu, w której miłość Boga do świata jest nierozerwalnie złączona z Bożą świętą miłością Jego własnej chwały. Tylko ten drugi rodzaj sprawia, że ewangelia i dyscyplina kościelna nabierają sensu. Każda książka, która wyja­śnia, w jaki sposób Boży autorytet i sąd nie stanowią zaprzeczenia Bożej miłości, ale raczej jej manifestację, będzie radykalna – w dwo­istym sensie oznaczającym zarówno powrót do korzeni jak i profe­tyczną krytykę – a ta książka zasługuje na to, aby ją potraktować poważnie i radykalnie zastosować.

Kevin J. Vanhoozer, wykładowca teologii systematycznej na Trinity Evangelical Divinity School

W czasach, w których autorytet jest często podważany w imię mi­łości, Leeman w pomocny sposób przypomina nam, że miłość i au­torytet nie są przeciwieństwami. Zamiast tego odświeża nas poprzez przedstawienie biblijnej rzeczywistości, w której miłość nie definiuje się sama przez się, ale jest definiowana przez Boga. Oznacza to, że nie możemy kochać swoich rodzin, kościołów, sąsiadów czy przyjaciół, wykluczywszy z naszego życia Boga. Naprawdę kochamy, gdy ko­chamy dla dobra Chrystusa po tym, jak zostajemy włączeni w orbitę miłości Bożej do Niego samego.

Abigail Dodds, autorka (A)Typical Woman: Free, Whole, and Called in Christ [(A)Typowa kobieta:
wolna, zdrowa i powołana w Chrystusie]; publikuje na blogu: desiringGod.org

Niewielu znam ludzi, którzy myśleliby o Kościele tak mocno, tak długo i tak dobrze jak Jonathan Leeman. W tej książce autor poma­ga zrekonstruować naszą koncepcję kościoła lokalnego nie poprzez przebudowę ścian, ale poprzez naprawę dwóch filarów, na których budynek stoi – miłości i autorytetu. Nasza kultura sprawia wrażenie, jakby przyciągała ją ta pierwsza, a odpychał ten drugi – a to dlatego, że nie rozumie ani jednego ani drugiego. W świecie, w którym wszystko dzieje się szybko, Leeman stawia nam wyzwanie, abyśmy cofnęli się o krok i starannie przemyśleli, czym są miłość oraz autorytet i jak zostały one stworzone we wzajemnej relacji ze sobą. Z teologiczną precyzją i pastorską wrażliwością czyni on znacznie więcej niż tylko zwraca uwagę na nasze problemy i lęki – ukazuje nam także szeroką wizję ewangelii działającą w świecie poprzez kościół, który właści­wie rozumie miłość, autorytet i ich wzajemną nierozerwalność. To doskonała pozycja dla pastorów, członków kościoła, a nawet ludzi, którzy z daleka starają się zrozumieć, w co właściwie wierzą chrze­ścijanie. Jestem wdzięczny za to, że Jonathan potrafił skondensować swoje wieloletnie badania nad kościołem i pracą pastorską w tej przekonującej książce i jestem podekscytowany na myśl, że trafi ona do wielu rąk.

John Onwuchekwa, pastor kościoła Cornerstone Church, Atlanta, Georgia (USA); autor książki Modlitwa.
Jak wspólna modlitwa kształtuje kościół

Świat nie rozumie, czym jest Boża miłość. Co zadziwiające, praw­da ta bardzo często dotyczy także wielu chrześcijan. Jonathan Leeman wykonuje wyśmienitą pracę, dając nam wierne Biblii i bo­gate teologicznie studium tego ważnego nauczania. Ta książka po­mogła mi lepiej zrozumieć tę doktrynę i cieszę się, że mogę polecać tę pozycję innym. Będziesz nią pobłogosławiony.

Daniel L. Akin, Rektor Southern Baptist Theological Seminary

W książce Pod rządami miłości Jonathan Leeman zręcznie przedsta­wia, w jaki sposób skupione na Bogu podejście do miłości jest dużo bardziej satysfakcjonujące i trwałe niż zmienne, anemiczne i egocen­tryczne podejście, które jest wszechobecne w naszej kulturze. Uka­zując nam, że miłość, której centrum stanowi Bóg, wiąże się z taki­mi rzeczami jak świętość, dyscyplina, a także autorytet, ta treściwa książka rozprasza mgłę, którą tworzy nasza kultura i stawia Kościół przed wyzwaniem, które jest bardzo na czasie: Czy będziesz manife­stować taką miłość do świata?

Brett McCracken, starszy redaktor, The Gospel Coalition; autor książki Uncomfortable: The Awkward and Essential Challenge of Christian Community [Niekomfortowo: niezręczne i kluczowe wyzwanie stojące przed wspólnotą chrześcijańską]

Choć można by użyć wielu słów, aby opisać zalety nowej książki Jonathana Leemana, to frazą, która najbardziej się narzuca, będzie na czasie. Z jednej strony w czytelny i przekonujący sposób artykułu­je, jak nasza kultura podważyła charakter Bożej miłości, szczególnie w jej relacji z koncepcją autorytetu i sądu. Z drugiej strony w spo­sób przekonywujący i z pasją opisuje, jak Kościół Jezusa Chrystusa, wyposażony w biblijny obraz Bożej miłości, może pokazywać po­trzebującemu światu dobro i piękno Boga na wiele rozmaitych sposo­bów. Każdy kościół, zarówno jego pastorzy jak i członkowie, powinni przeczytać tę bardzo na czasie książkę.

Julius J. Kim, Dziekan ds. studenckich i wykładowca teologii praktycznej, Westminster Seminary, stan Kalifornia, USA

Nie tylko nasze społeczeństwo opacznie rozumie, czym jest praw­dziwa miłość i jaki jest jej właściwy stosunek do autorytetu, ale niestety, także Kościół. Po dokonaniu uważnej analizy stanu naszej kultury Jonathan Leeman oferuje biblijne i wierne teologicznie anti­dotum na zniekształcony obraz miłości i autorytetu, który tak często przyswajamy. Zaczynając od Bożej świętej miłości obecnej w Trójcy i przechodząc do tego, jak miłość i autorytet funkcjonują w Koście­le, książka ta będzie lekturą obowiązkową, jeśli Boży lud ma przy­wrócić piękno i chwałę tego, w jaki sposób nasze kościoły mają być odzwierciedleniem Bożej miłości i Bożego autorytetu w obliczu ob­serwującego świata. Modlę się z nadzieją, że ta książka stanie się nie tylko uważnie przeczytaną lekturą, ale także zostanie wprowadzona do praktyki codziennego życia dla dobra Kościoła i na chwałę Bogu w Trójcy Jedynego.

Stephen J. Wellum, wykładowca teologii chrześcijańskiej na Southern Baptist Theological Seminary, autor książki God the Son Incarnate [Bóg Syn wcielony]; Kingdom through Covenant [Królestwo przez przymierze]; oraz Christ from Beginning to End [Chrystus od początku do końca]

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Tagi: kościół, miłość