Czym jest ewangelia?

  • Autor: Greg Gilbert
  • Dostępność: 30
  • 28.00 zł


Twarda okładka, 144 str.


Greg Gilbert jest jednym z najbardziej błyskotliwych i najwierniej­szych młodych mężczyzn powołanych do służby we współcze­snym Kościele. Na stronach tej książki przedstawia wnikliwe, do­kładne i w pełni biblijne rozumienie ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie istnieje większa potrzeba niż poznanie prawdziwej ewangelii, rozpoznawanie falsyfikatów i wychowanie pokolenia chrześcijan skoncentrowanych na ewangelii. Ta bardzo ważna książka poja­wia się w odpowiednim momencie.

R. ALBERT MOHLER JR, rektor The Southern Baptist Theological Seminary


Dwie kwestie sprawiają, że ta książka jest niesłychanie istotna: centralna pozycja ewangelii we wszystkich pokoleniach i zamie­szanie wokół ewangelii w naszym pokoleniu. Czym jest ewangelia? dostarcza zgodnego z Biblią wyjaśnienia ewangelii i wskazuje, jak rozróżniać odstępstwa od tego chwalebnego przesłania. Gdyby tylko każdy pastor i członek Kościoła mógł tę książkę przeczytać...

C.J. MAHANEY, Sovereign Grace Ministries


Greg Gilbert twierdzi, że biblijne rozumienie ewangelii jest obec­nie spowite mgłą zamętu. Autor rozprasza tę mgłę, rzucając świeże światło na stary temat. Gilbert pisze w jasnym, zwięzłym i potocz­nym stylu, który szczególnie przemówi do młodszych dorosłych. Książka Czym jest ewangelia? wyostrzy twoje postrzeganie ewan­gelii, wyryje ją głębiej w twoim sercu i pomoże śmiało dzielić się Dobrą Nowiną o Chrystusie. Skłoni cię do przemyślenia, w jakim stopniu ewangelia wpłynęła na twoje życie. Sprawi, że zawołasz do Boga z wdzięcznością za to, czego dokonał Chrystus.

JAMES MacDONALD, starszy pastor Harvest Bible Chapel niedaleko Chicago


To cudowne przedstawienie starej historii nowymi słowami wraz z rozsądnym ostrzeżeniem przed jej subtelnymi przeinaczenia­mi. Jak potwierdza stara pieśń gospel – i co sprawdza się również w odniesieniu do wspaniałej książki Grega Gilberta – ludzie, któ­rzy najlepiej znają tę dawną, dawną historię, odkryją w sobie głód i pragnienie słuchania jej wraz z innymi.

BRYAN CHAPELL, rektor Covenant Theological Seminary


Miałem zaszczyt i przywilej uczyć Grega Gilberta, a teraz on uczy mnie. Ta niewielka pozycja o ewangelii jest jedną z najbardziej klarownych i najważniejszych książek, jakie czytałem w ostatnich latach.

MARK DEVER, starszy pastor Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie


Chrześcijanie mają wszelkie powody, żeby kochać słowo „ewan­gelia”. Tragiczne jednak okazuje się to, że wielu z nich nie w pełni dostrzega, czym jest ewangelia. Mój dobry przyjaciel Greg Gilbert w zdrowy doktrynalnie i praktyczny sposób pokazuje, jak istotne jest zrozumienie zarówno teologicznej natury, jak i funkcjonalnej konieczności ewangelii. Wypada nam mieć nadzieję i modlić się, żeby była to pierwsza z wielu książek Grega.

TULLIAN TCHIVIDJIAN, starszy pastor Coral Ridge Presbyterian Church w Fort Lauderdale na Florydzie


Czym jest ewangelia? Ta krótka, lecz potężna w wymowie książka jasno i zwięźle odpowiada na tytułowe pytanie. Świetne opraco­wanie na temat Dobrej Nowiny. Przeczytaj i daj do przeczytania innym.

DANIEL L. AKIN, rektor Southeastern Baptist Theological Seminary


Greg Gilbert z analitycznym umysłem i sercem pastora napisał książkę, która okaże się pomocna dla poszukujących, świeżo na­wróconych chrześcijan i każdego, kto pragnie klarowniej zrozu­mieć ewangelię. Czekałem na taką książkę! Ten bezpieczny prze­wodnik po zaskakująco kontrowersyjnym temacie wyjaśnia nie­porozumienia dotyczące ewangelii, Królestwa i znaczenia krzyża.

KEVIN DeYOUNG, starszy pastor University Reformed Church w East Lansing w stanie Michigan


Książka Czym jest ewangelia? w pełen wrażliwości, a zarazem in­trygujący sposób ukazuje, że ewangelia jest nieopisanie głęboka, jak również wysoce opisywalna – wystarczająco jasna, żeby każ­dy mógł ją pojąć.

PAIGE PATTERSON, rektor Southwestern Baptist Theological Seminary


Greg Gilbert wzywa Kościół do powrotu do źródła jego objawie­nia. W prosty i bezpośredni sposób odkrywa przed nami, co Bi­blia nazywa ewangelią.

ARCYBISKUP PETER J. AKINOLA, prymas Kościoła Nigerii, należącego do Wspólnoty Anglikańskiej


Nie ma większego wyzwania w naszych czasach, naznaczonych wątpliwościami i pragmatyzmem, niż jasne przedstawienie chwa­lebnej ewangelii. To największa potrzeba zarówno doświadczone­go chrześcijanina, jak i sceptyka. W swoim rozważnym, a równo­cześnie przystępnym dziele Greg Gilbert zrozumiale odpowiada na najważniejsze pytanie, jakie można zadać.

DARRIN PATRICK, wiceprezes The Acts29 Church Planting Network


Greg Gilbert ucina zamieszanie, szukając w Piśmie odpowiedzi na najważniejsze pytanie świata. Nawet jeśli myślisz, że znasz Do­brą Nowinę o tym, co Bóg uczynił w Chrystusie, Gilbert wyostrzy twoje postrzeganie chwalebnej ewangelii.

COLLIN HANSEN, redaktor Christianity Today


Ta książka pomoże ci lepiej rozumieć i bardziej docenić ewangelię Jezusa Chrystusa, a także mądrzej się nią dzielić. Jeśli myślisz, że o ewangelii wiesz już wystarczająco dużo, możesz potrzebować jej bardziej, niż ci się wydaje.

JOSHUA HARRIS, starszy pastor Covenant Life Churchw Gaithersburgu w stanie Maryland


We współczesnym chrześcijaństwie, które cechuje zataczające co­raz szersze kręgi zamieszanie w zakresie kluczowych doktryn na­szej wiary, Greg Gilbert przedstawił ewangelię w sposób jasny dla tych, którzy uwierzyli, a równocześnie zajmujący dla tych, którzy dopiero muszą uwierzyć. Czym jest ewangelia? to książka przesy­cona Słowem i skoncentrowana na krzyżu, przez co wywyższa Boga. Pochwyci uwagę twojego umysłu i rozpali serce żarliwością dla Boga, który zbawia nas swoją łaską przez swoją ewangelię dla swojej chwały.

DAVID PLATT, starszy pastor The Church at Brook Hillsw Birmingham w stanie Alabama


Oto ewangelia – bez braków, bez ozdób. Dotyka ona całej historii ludzkości – od stworzenia aż do dnia, w którym nastąpi nowe nie­bo i nowa ziemia. A w centrum uwagi jest krzyż i Chrystus. Niech Pan użyje tej książki jako narzędzia ewangelizacji, aby Dobra No­wina dotarła do wielu dusz.

WILLIAM SMYLIE, były dyrektor Slavic Gospel Association, Wielka Brytania


Przejrzystość w kwestii ewangelii przynosi zarówno ufność do niej, jak i przekonanie co do jej podstawowych prawd. Ta znako­mita książka jest cudownie przejrzysta i wierna Biblii, toteż czas poświęcony na jej lekturę zaowocuje odnowioną koncentracją na ewangelii.

WILIAM TAYLOR, rektor St. Helen Bishopsgate w Londynie


Kiedy myślę o istocie Biblii, moje serce natychmiast lgnie do ewan­gelii. Znam wielu ludzi, którzy kochają ewangelię, ale zawsze je­stem otwarty na to, żeby kochać i rozumieć ją lepiej. Greg Gilbert napisał tę książkę, żeby pomóc nam poznać i umiłować ewangelię jeszcze bardziej.

JOHNNY HUNT, przewodniczący Południowej Konwencji Baptystów, pastor Pierwszego Kościoła Baptystów w Woodstock w stanie Georgia


To prostota sprawia, że ta książka jest głęboka. Być może najwięk­szym zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest zakładanie, czym jest ewangelia, bez wsłuchania się w wyraźny i zdecydowany głos Biblii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ta książka może się okazać najważniejszą publikacją o wierze chrześcijańskiej, jaką przeczytasz.

RICK HOLLAND, pastor Grace Community Churchw Sun Valley w Kalifornii


Sednem chrześcijaństwa jest ewangelia. Ta krótka książka poma­ga nam zrozumieć fundament, na którym stoi Kościół Boży, i ra­dować się z powodu tej nowiny. Gorąco polecam tę publikację pa­storom, członkom zborów i każdemu, kto pragnie Dobrej Nowiny.

BEN LAYER, pastor KECh w Siedlcach

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Produkty powiązane

Kim jest Jezus?

Kim jest Jezus?

Twarda okładka, 140 str. Jezus zapytał swoich uczniów: „Za kogo mnie uważacie?”. Jest to..

28.00 zł

Zdrowa nauka

Zdrowa nauka

Twarda okładka, 132 str. Pismo Święte jest potrzebne do zdrowej nauki, zdrowa nauka jest potrzebna..

28.00 zł

Całkowita zmiana

Całkowita zmiana

To już nie małe dzieci, ale jeszcze nie całkiem niezależne osoby do­rosłe. Wiek nastoletni to krótki..

23.00 zł

Nawrócenie

Nawrócenie

Twarda okładka, 144 str. Nawrócenie, choć ma zasadnicze znaczenie, jest opacznie rozu­mian..

28.00 zł

Misja

Misja

Twarda okładka, 140 str. Jestem wdzięczny za mądre, wrażliwe i praktyczne spojrzenie Johnson..

28.00 zł

Teologia biblijna

Teologia biblijna

156 str. Fragment z książki GDY KOŚCIOŁY NIE ROZUMIEJĄ SEDNA SPRAWY Oto zasadnicza k..

28.00 zł

Tagi: ewangelia