Dlaczego mam ufać Biblii?

  • Autor: Greg Gilbert
  • Dostępność: 86
  • 28.00 zł


Twarda okładka, 160 str.


Bardziej niż kiedykolwiek w historii dziejów chrześcijanie po­winni się dziś nauczyć, w jaki sposób mogą bronić prawdy Sło­wa Bożego w świecie coraz bardziej wrogim Biblii. W tej książ­ce, przeznaczonej zarówno dla chrześcijan, jak i niechrześcijan, Gilbert przedstawia przekonujące argumenty, które przemawiają za wiarygodnością Biblii – wyposażając wierzących w narzędzia przydatne podczas konfrontacji ze sceptykami.

Josh McDowell, pisarz i mówca

Niniejsza książka zaspokaja wielką potrzebę naszych czasów, gdy ludzie zadają wiele uzasadnionych pytań odnośnie do Biblii i jej wiarygodności, zanim w ogóle zdecydują się ją otworzyć i czytać. Książka Grega Gilberta Dlaczego mam ufać Biblii? odpowiada na to pytanie o wiarygodność, badając wiele zarzutów podnoszonych często przez ludzi tylko po to, aby nie zajrzeć do tej największej z ksiąg. Pisząc w przystępny sposób, autor skutecznie wyjaśnia, dlaczego możemy ufać Pismu Świętemu i traktować poważnie to, co mówi nam o życiu.

Darell L. Bock, dyrektor wykonawczy ds. relacji z kulturą w Howard G. Hendricks Center, profesor odpowiedzialny za badania naukowe nad Nowym Testamentem w Dallas Theological Seminary

Wielu studentów, których spotykam, wie, że powinni ufać Biblii, ale nie wie dlaczego – a zatem tego nie robi. Niniejsza książka w sposób jasny i prosty odpowiada na to pytanie. Dobrze napisa­na pod kątem badawczym i przystępna, stanie się jedną z pozycji, do których będę teraz odsyłał dociekliwych badaczy i nowych wierzących.

J.D. Greear, starszy pastor kościoła The Summit Church w Durham w stanie Karolina Północna;
autor książki Jesus, Continued... Why the Spirit Inside You Is Better Than Jesus Beside You

Czy naprawdę możemy ufać Biblii? To bardzo istotne pytanie, któ­re powinniśmy sobie zadać, szczególnie w obliczu powszechnego w naszej kulturze sceptycyzmu. Greg Gilbert mierzy się z nim bez­pośrednio i udziela jasnych i przekonujących odpowiedzi, które pomogą czytelnikowi w pełni zaufać Pismu Świętemu. Dlaczego mam ufać Biblii? to wspaniała pozycja, wyposażająca chrześcijan w narzędzia do skutecznej obrony Biblii. Przy okazji rzuca ona wy­zwanie sceptykowi, namawiając go, aby przemyślał swoje poglądy. Zostałem naprawdę bardzo wzbogacony, czytając tę książkę.

Christian Wegert, starszy pastor kościoła Arche Gemeinde w Hamburgu (Niemcy)

Ta niezwykła książka daje nam wyśmienite zestawienie dowo­dów potwierdzających historyczność Biblii. Jest oparta na prze­mawiających argumentach, zwięzła, wnikliwa, świetnie się ją czyta. Nie tylko ją polecam, ale będę chciał ją wręczyć wielu przy­jaciołom – zarówno wierzącym, jak i sceptykom.

William Taylor, proboszcz parafii St. Helen’s Bishopsgate w Londynie;
autor książek Understanding the Times oraz Partnership

Greg Gilbert jest przyjaznym, przekonującym przewodnikiem na tej tak ważnej ścieżce prowadzącej do zaufania Biblii. W zdumie­wająco prosty i skuteczny sposób, opierając się na zdrowym roz­sądku, przeplata wiele złożonych argumentów, które przemawia­ją na rzecz wiarygodności Pisma Świętego jako dokumentu histo­rycznego. Dla osób, które badają Biblię – a także dla tych, którzy uwielbiają się nią dzielić – książka ta jest jak światło padające na ścieżkę, pozwalając nie tylko na trzeźwe myślenie o Piśmie Świę­tym, ale także na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Kathleen B. Nielson, dyrektor inicjatyw kobiecych, The Gospel Coalition

Napisz opinię

Proszę zalogować się lub zarejestrować się aby napisać opinię.
Produkty powiązane

Zdrowa nauka

Zdrowa nauka

Twarda okładka, 132 str. Pismo Święte jest potrzebne do zdrowej nauki, zdrowa nauka jest potrzebna..

28.00 zł

Biblijny kościół

Biblijny kościół

Oprawa miękka, 180 str. Przykrą prawdę stanowi fakt, że dużo wiernych ewangelii kościołów nie doświa..

23.00 zł

Tagi: biblia, kościół, wiara